TOSP


Hva er TOSP?

TOSP er et verktøy som er spesielt utviklet for å kartlegge språklige og kognitive ferdigheter hos elever fra språklige minoriteter. Mange har bidratt til utviklingen av verktøyet.

Les mer


Hvordan bruke TOSP?

TOSP kan brukes til å planlegge og tilrettelegge opplæring for elever som får særskilt norskopplæring. Prøven kan også brukes for å sikre en god overgang til ordinær opplæring.

Les mer

En tospråklig kartlegging

Med TOSP kan nyankomne elevers ferdigheter på både morsmål og norsk kartlegges. En får mulighet til å danne et helhetlig bilde av elevenes verbale ferdigheter.Les mer

Hva kartlegges på TOSP?

Elevenes språklige og kognitive ferdigheter på fire viktige områder kartlegges, deriblant allmenkunnskap, ord- og begrepsforståelse, og leseferdighet.

Les mer

Teorigrunnlaget

TOSP baserer seg på nyere forskning innenfor fagfeltene kognitiv psykologi, kognitiv nevropsykologi, språkvitenskap og tospråklighetsforskning.Les mer

TOSP - a demo in English

Read a brief introduction to the TOSP-test, its purpose, structure and content, and the languages it is available in. Thereafter, view a review of the test in English.Les mer

Hvordan bestille TOSP?

For å få tilgang til TOSP-prøvene må man både kjøpe en lisens for bruk av av prøvene og i etterfølgende årene betale en årlig abonnementsavgift for hver språkprøve.Les mer

Har du registrert deg?

Du må være en registrert bruker av TOSP for å komme inn på nettsiden. Hvis du allerede har registrert deg kan du trykke på knappen under for å logge deg inn på sidene.Logg inn