TOSP - historikk og bidragsytere

TOSP kartleggingsverktøyet er utviklet av Sunil Loona. Han er utdannet psykolog, både fra India og fra Norge. Han tok embetseksamen i psykologi fra Universitet i Oslo i 1975. Sunil Loona har lang erfaring fra arbeid med språklige minoriteter i den norske skolen. Han har blant annet arbeidet som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT i Oslo, som spesialpsykolog ved Torshov kompetansesenter, og som rådgiver og seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo/OsloMet. På NAFO ledet han arbeidet med utvikling av den flerspråklige nettsiden Tema Morsmål.

Det var mens Sunil Loona ledet prosjektet "En bedre start" i 1993-1994 at den først versjon av TOSP ble utviklet. Prosjektet "En bedre start" var et toårig undervisnings- og forskningsprosjekt som tok sikte på å gi et parallelt tilbud om alfabetisering og språkopplæring til svakt fungerende minoritetselever og til den av deres foreldre som hadde lavest utdanning. Målgruppen for prosjektet var urdutalende elever i 2. – 3. klassetrinn. Den første versjonen av TOSP ble derfor utarbeidet på norsk og urdu. Målsettingen var å utvikle en enkel papir-blyantprøve som lærere og andre fagfolk som arbeidet med minoritetsbarn selv kunne administrere. Ved å la elevene gjennomføre prøven, kunne de bl.a. få vite hvordan elevene fungerte rent faglig. Kartleggingsmateriell som gir skolene og lærerne sikre holdepunkter for vurdering av minoritetselevenes faglige utvikling kan utvilsomt bidra til en mer effektiv planlegging og tilrettelegging av opplæringen. TOSP-prøven var ment for å dekke et slikt behov.

Etter at prosjektet «En bedre start» ble avsluttet i 1994 ble TOSP liggende på en hylle i mange år. Arbeidet med kartleggingsverktøyet ble gjenopptatt i 2003-2004. Verktøyet ble da revidert og utvidet og det ble laget to versjoner av prøven - TOSP 1. - 5.trinn og TOSP 6. - 10. trinn. Mesteparten av innholdet i prøven ble hentet fra lærebøker i samfunns- og naturfag fra 1. til 8. klassetrinn. For å få utbytte av opplæringen i disse fagene kreves et bredt og variert ordforråd på norsk. Dette er noe mange nyankomne minoritetsspråklige elever ofte ikke har tilegnet seg, i løpet av den korte tiden de har gått på skole i Norge.

I 2008-2009 ble TOSP normert i samarbeid med Spesialpedagogisk tjeneste i Skien kommune. Det ble gjennomført en kartlegging av elever som fulgte ordinær opplæring på 3., 5., 7. og 9. trinn. På hvert klassetrinn ble 150 -177 elever fra fem forskjellige skoler kartlagt.

Prøven ble etterhvert oversatt til flere språk, ofte som følge av behov som ble meldt av skoler og lærere rundt omkring i landet. Papirversjonen av TOSP finnes i dag på 26 språk.

I 2018, 15 år etter TOSP først ble lansert, ble det klart at verktøyet enten måtte revideres eller legges ned. Bakgrunn for dette var en kritisk gjennomgang av verktøyets innhold, sammen med lærerne på Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) i Sandnes kommune og nettverk for særskilt språkopplæring i Bergen kommune. Tilbakemeldingen fra begge lærernettverkene var at TOSP var et nyttig redskap i arbeidet med elever fra språklige minoriteter, men at noen oppgaver i verktøyet var blitt foreldet, og at andre oppgaver var lite tilrettelagt for målgruppen.

Arbeidet med å oppdatere TOSP og samtidig utvikle en nettbasert versjon av verktøyet begynte i 2019. Det har tatt 4 år å fullføre prosjektet. Ikke bare har arbeidet vært omfattende, men det har blitt betydelige forsinkelser på grunn av Korona-epidemien. Arbeidet med oppdatering av TOSP har omfattet følgende:

TOSP inneholder nå ca. 700 illustrasjoner. Alle illustrasjonene, som opprinnelig var i svart-hvitt, har blitt fargelagt. Dette arbeidet er utført av et indisk grafikkselskap: Creative Ideas.

I den nye versjonen av TOSP har enkelte spørsmål, tegninger og oppgaver fra den forrige papirversjon blitt tatt ut og erstattet av andre mer tidsaktuelle og relevante spørsmål, tegninger og oppgaver. Disse språklige endringene måtte videre oversettes på de 18 språkene som finnes i den nye nettversjonen av TOSP. Dette oppdraget har blitt utført av dyktige lærere med flerspråklige kompetanse og lang arbeidserfaring fra den norske skolen. Nedenfor finner dere navnene på lærerne. De fortjener en stor takk.


1. Arabisk

2. Dari

3. Engelsk

4. Filipino/Tagalog

5. Kurdisk kurmanji

6. Kurdisk sorani

7. Litauisk

8. Pashto

9. Polsk

10. Portugisisk

11. Russisk

12. Somali

13. Swahili

14. Thai

15. Tigrinja

16. Ukrainsk


Illustratørene Sureyya Aydin og Svetlana Voronkova fortjener også en stor takk. Sureyya Aydin illustrerte den første versjon av TOSP i 1994 og Svetlana Voronkova den andre, utvidede versjonen av TOSP i 2004. Både Sureyya og Svetlana er dyktige illustratører. De har bidratt til å gjøre TOSP til en lærerik opplevelse for mange elever som har tatt prøven. Gjennom illustrasjonene får barna støtte i arbeidet med å forstå ord, setninger og handlinger som forekommer i testen.

Tilbake til startsiden