Hvordan bestille TOSP?

Nettversjonen av kartleggingsverktøyet TOSP finnes nå på 18 språk – norsk, nynorsk, arabisk, dari, engelsk, filipino/tagalog, kurdisk kurmanji, kurdisk sorani, litauisk, pashto, polsk, portugisisk, russisk, somali, swahili, thai, tigrinja og ukrainsk. Hver av disse er delt inn i språkprøver på TOSP 1. - 5. trinn og TOSP 6.- 10. trinn. Verktøyet består med andre ord av i alt 36 språkprøver.

Prinsippet om en tospråklig kartlegging av nyankomne minoritetsspråklige elever står sentralt i utviklingen av verktøyet. Siden TOSP er et tospråklig kartleggingsverktøy, må det bestilles på minst to språk. Et av språkene som bestilles må være norsk eller nynorsk og det andre må være et av morsmålsspråkene.

For å få tilgang til prøvene på nett må man altså kjøpe en lisens for bruk av to eller flere språkprøver. De etterfølgende årene må man betale en årlig abonnementsavgift for hver språkprøve.

En lisensavtale innebærer å betale et engangsbeløp som gir lisensinnehavere rett til bruk av kartleggingsverktøyet, mens abonnementsavgiften skal dekke kostnader til vedlikehold og videre utvikling av verktøyet. Det finnes ulike typer lisensavtaler for bruk av TOSP.

SKOLELISENS
Både grunnskoler, PPT, og andre institusjoner som har ansvar for opplæring av minoritetsspråklige kan skaffe seg en skolelisens for bruk av verktøyet. En skolelisens gir lisensinnehaverne rett til å bruke TOSP internt i virksomheten.

Skolelisens for nye brukere
Pris per språkprøve: kr. 1250,- (engangsbeløp)
Årlig abonnementsavgift Kr. 250,- per språkprøve.

Grunnskoler, PPT, og andre institusjoner som allerede har en skolelisens for bruk av papirversjonen av TOSP kan få tilgang til nettversjonen av de samme prøvene mot å betale følgende:

Skolelisens for gamle brukere
Pris per språkprøve: kr. 750,- (engangsbeløp)
Pris per språkprøve for nye språk kr. 1250,- (engangsbeløp)
Årlig abonnementsavgift Kr. 250,- per språkprøve.


KOMMUNELISENS
En kommunelisens gir lisensinnehaveren rett til å bruke TOSP på alle 15 språk på alle grunnskolene i kommunen.

Kommunelisens for nye brukere
Pris for alle 30 språkprøvene: kr. 5000,- ganger antall grunnskoler i kommunen.
Årlig abonnementsavgift Kr. 7500,-

Kommuner som allerede har en kommunelisens for bruk av papirversjonen av TOSP kan få tilgang til de samme prøvene på nett mot å betale følgende:

Kommunelisens for gamle brukere
Pris for alle 30 språkprøvene: Kr. 3000,- ganger antall grunnskoler i kommunen.
Årlig abonnementsavgift Kr. 7500,-

KOMMUNALE OG STATLIGE RESSURS- OG KOMPETANSESENTRE
I enkelte større kommuner i Norge finnes det innføringsskoler eller ressurssentre som har blitt opprettet for å ivareta nyankomne minoritetsspråklige elevers opplæringsbehov. En lisensavtale vil gi disse institusjonene rett til å bruke TOSP både internt i sin virksomhet og i sin tjenesteyting overfor andre skoler i kommunen.

Ressurssentre - lisens for nye brukere
Pris per språkprøve: kr. 2500,- (engangsbeløp)
Årlig abonnementsavgift Kr. 7500,-

Innføringsskoler, ressurs- og kompetansesentre som allerede har en lisens for bruk av papirversjonen av TOSP kan få tilgang til nettversjonen av prøvene mot å betale følgende:

Ressurssentre - lisens for gamle brukere
Pris per språkprøve: kr. 1250,- (engangsbeløp)
Pris per språkprøve for nye språk kr. 2500,- (engangsbeløp)
Årlig abonnementsavgift Kr. 7500,-


SLIK BESTILLER DU TOSP
Aller først, er det viktig at du leser gjennom vår personvernerklæring og våre vilkår og betingelserfor bruk av nettstedet tosptest.no. En bestilling av TOSP-prøver vil bli betraktet som samtykke til disse.

Ved bestilling av TOSP må du oppgi både antall språkprøver som ønskes bestilt og navn på den som kommer til å administrere bruken av kartleggingsverktøyet. Det vil være en fordel om det er en fra skolens/kommunens/ressurssenterets administrasjon/ledelse som påtar seg et slikt ansvar.

Etter at lisensavtalen er inngått vil denne personen få status som «autorisert bruker» og bli tilsendt både et brukernavn og et passord. Ved første innlogging på nettsiden kan brukeren endre passordet som ble tildelt henne. Etter dette kan vedkommende ved behov dele passordet med andre ansatte på institusjonen som kommer til å bruke verktøyet.

Send en mail til oss på tosp@tosptest.no med følgende opplysninger:


 1. Navn på kontaktperson:

 2. Emailadresse:

 3. Stilling:

 4. Institusjon:

 5. Leveringsadresse:

 6. Fakturaadresse:

 7. Ressursnr.

 8. Språkprøver som ønskes bestilt:
  1. - 5. trinn
  6. - 10. trinn
  1. - 10. trinn

 9. Har lisensavtale fra før: Ja/Nei

Tilbake til startsiden